Scandinavian Vintage Design & Contemporary Art

We offer a curated selection of quality Scandinavian vintage design along with Contemporary Art of an international standard.

Anna Sundström Från Död till Liv Vernissage lördag 1 okt. 16-20

Galleri Wisby presenterar Anna Sundströms fotoprojekt "Från Död till Liv". Projektet som utvecklats i ett års tid med stöd av Region Gotland, ställer frågor kring döden, förgänglighet, och reinkarnation. Bilderna har skapats med olika fotografiska tekniker; bla.hålkamera och kollage. Även jord har använts för att låta slumpen styra och ge bilden en egen form.

1 av 4